فروش قفسه هایپرمارکتی | قفسه بندی هایپرمارکتی | جنرال قفسه | لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی


به علت نوسانات قیمتی، جهت استعلام موجودی و قیمت با دفتر فروش ما تماس بگیرید.

شماره های تماس:

021-66902684

0912-8898468
  

 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی60 لیتری1,310,000
2چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی80 لیتری1,640,000
3چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی120 لیتری1,845,000
4چرخ خرید تره بار با کیسه برزنتیفلزی488,000
5چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتریطوسی-ceced02,830,000
6چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتریمشکی-0000002,830,000
7چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتریقرمز-f4123d720,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 10 عددی )آبی-636ef6764,000
2پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 10 عددی )قرمز-f4123d764,000
3پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef6345,000
4پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d345,000
5پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 30 عددی )آبی-636ef6316,000
6پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 30 عددی )قرمز-f4123d316,000
7پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 36 عددی )آبی-636ef6657,000
8پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 36 عددی )قرمز-f4123d657,000
9پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 18 عددی )آبی-636ef6421,000
10پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 18 عددی )قرمز-f4123d421,000
11پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6502,000
12پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d502,000
13پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 6 عددی )آبی-636ef6411,000
14پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 6 عددی )قرمز-f4123d411,000
15پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 36 عددی )آبی-636ef6357,000
16پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 36 عددی )قرمز-f4123d357,000
17پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 36 عددی )آبی-636ef6627,000
18پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 36 عددی )قرمز-f4123d627,000
19پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d363,000
20پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6363,000
21پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6322,000
22پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d322,000
23پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6489,000
24پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d489,000
25پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6566,000
26پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d566,000
27پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6623,000
28پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d623,000
29پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی)آبی-636ef6929,000
30پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d929,000
31پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی)آبی-636ef61,760,000
32پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d1,760,000
33پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef62,079,000
34پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d2,079,000
35پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef62,217,000
36پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d2,217,000
37پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی)آبی-636ef63,377,000
38پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی)قرمز-f4123d3,377,000
39پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی)آبی-636ef6976,000
40پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d976,000
41پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی)آبی-636ef61,815,000
42پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d1,815,000
43پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef62,217,000
44پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d2,217,000
45پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 32 عددی)آبی-636ef62,959,000
46پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 32 عددی)قرمز-f4123d2,959,000
47پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)آبی-636ef64,334,000
48پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)قرمز-f4123d4,334,000
49پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)مشکی-0000004,334,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1نردبان 6 پله دو تیکه مفصلی 1/5 متریدوتیکه1,903,000
2نردبان 8 پله دو تیکه مفصلی 2/5 متریدوتیکه2,366,000
3نردبان 10 پله دو تیکه مفصلی 3 متریدوتیکه2,799,000
4نردبان 12 پله دو تیکه مفصلی 3/50متریدوتیکه3,187,000
5نردبان 14 پله دو تیکه مفصلی 4 متریدوتیکه3,721,000
6نردبان 16 پله دو تیکه مفصلی 4/50 متریدوتیکه4,087,000
7نردبان 18 پله دو تیکه مفصلی 5/20 متریدوتیکه4,688,000
8نردبان 20 پله دو تیکه مفصلی 6 متریدوتیکه5,298,000
9نردبان 12پله 4 تیکه مفصلی 4 متریچهار تیکه4,087,000
10نردبان 16پله 4 تیکه مفصلی 5 متریچهار تیکه4,904,000
11نردبان 20 پله 4 تیکه مفصلی 6 متریچهار تیکه5,754,000
12نردبان 24 پله 4 تیکه مفصلی 7/20 متریچهار تیکه6,777,000
13نردبان 28 پله 4 تیکه مفصلی 8 متریچهار تیکه7,509,000
14نردبان 32 پله 4 تیکه مفصلی 9/6 متریچهار تیکه8,554,000
15نردبان 6 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه5,526,000
16نردبان 7.5 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه6,739,000
17نردبان 9 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه7,965,000
18نردبان 3 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه2,652,000
19نردبان 4 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه3,421,000
20نردبان 5 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه4,535,000
21نردبان 6 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه5,526,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1نردبان 3 پله آلومینیومی کاسپینسه پله1,982,000
2نردبان 4 پله آلومینیومی کاسپینچهارپله2,610,000
3نردبان 5 پله آلومینیومی کاسپینپنج پله3,179,000
4نردبان 6 پله آلومینیومی کاسپینشش پله3,812,000
5نردبان 7 پله آلومینیومی کاسپینهفت پله4,449,000
6نردبان مدرن 14 پلهچهارده پله3,610,000
7نردبان مدرن 4 پلهچهارپله1,151,000
8نردبان مدرن 6 پلهشش پله1,666,000
9نردبان مدرن 8 پلههشت پله2,132,000
10نردبان مدرن 10 پلهده پله2,626,000
11نردبان مدرن 12 پلهدوازده پله3,110,000
12نردبان 6 پله ایران پایهشش پله1,626,000
13نردبان 5 پله ایران پایهپنج پله1,355,000
14نردبان 4 پله ایران پایهچهارپله1,087,000
15نردبان 3 پله ایران پایهسه پله810,000
16نردبان 2 پله ایران پایهدوپله541,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1رگال گرد (با قابلیت تنظیم ارتفاع)سایز90 970,000
2رگال گرد (با قابلیت تنظیم ارتفاع) سایز 70785,000
3رگال ایستاده150 سانتیمتر298,000
4رگال ایستاده120 سانتیمتر278,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1سبد خرید فلزی 20*30*40 سانتیمتریآبکاری-b1b1b1126,000
2سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتریقرمز-f4123d150,000
3سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتریآبی-636ef6150,000
4سبد خرید فروشگاهی چرخ دارقرمز-f4123d676,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی)مشکی-000000476,000
2اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی)قرمز-f4123d476,000
3اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی)سورمه ای-1d1496476,000
4اتیکت قیمت گیره ثابت (بسته 20 تایی)سفید-ffffff669,000
5اتیکت قیمت گیره چرخشی مدل لودری (بسته 20 تایی)سفید-ffffff813,000
6اتیکت قیمت گیره چرخشی مدل لودری (بسته 20 تایی)مشکی-000000813,000
7جا اتیکتی پایه دار (بسته 100 تایی)قرمز-f4123d395,000
8اتیکت قیمت گیره چرخشی کریستالی (بسته 20 تایی)بی رنگ-5d5d5c750,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1انبر برداشت کالا سوپرمارکتی به طول 150 سانتیمترفلزی346,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سلنتیمترقرمز-f4123b912,000
2ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سلنتیمترسفید-ffffff912,000
3ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1/5 متری عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,110,000
4ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1/5 متری عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,110,000
5ویترین لوله ای 3 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,310,000
6ویترین لوله ای 3 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,310,000
7ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,130,000
8ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,130,000
9ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر و ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,392,000
10ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر و ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,392,000
11ویترین لوله ای 4 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,655,000
12ویترین لوله ای 4 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,655,000
13ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع2 مترقرمز-f4123b1,617,000
14ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع2 مترسفید-ffffff1,617,000
15ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترقرمز-f4123b1,955,000
16ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترسفید-ffffff1,955,000
17ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترقرمز-f4123b2,272,000
18ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترسفید-ffffff2,272,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1باربر فروشگاهی دوچرخ16/5کیلوگرم1,548,000
2باربر فروشگاهی پله رو سه چرخ18کیلوگرم2,207,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1استند ابزار خودایست پانچی سفید50*170 سانتیمتر1,000,000
2استند ابزار خودایست پانچی سفید100*170 سانتیمتر1,900,000
3استند ابزار خودایست پانچی مشکی50*170 سانتیمتر1,000,000
4استند ابزار خودایست پانچی مشکی100*170 سانتیمتر1,900,000
5استند ابزار خودایست هایپری90*145 سانتیمتر2,305,000
6استند ابزار خودایست هایپری90*175 سانتیمتر2,700,000
7استند ابزار خودایست هایپری90*210 سانتیمتر3,370,000
8استند ابزار خودایست هایپری90*240 سانتیمتر3,770,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1استند چیپس و پفک زاویه خور 3 طبقه35*47*175 سانتیمتر1,081,000
2استند چیپس و پفک زاویه خور 3 طبقه35*70*185 سانتیمتر1,196,000
3استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه35*47*175 سانتیمتر1,207,000
4استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه35*70*185 سانتیمتر1,393,000
5استند چیپس و پفک زاویه خور 5طبقه35*47*185 سانتیمتر1,378,000
6استند چیپس و پفک زاویه خور 5طبقه35*70*185 سانتیمتر1,591,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1استند کاتالوگ کوچک 6 طبقه6 عدد845,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1شاخک فلزی تک پانچ (بسته 100 عددی)10cm500,000
2شاخک فلزی تک پانچ (بسته 100 عددی)15cm500,000
3شاخک فلزی تک پانچ (بسته 100 عددی)20cm500,000
4شاخک فلزی تک پانچ (بسته 100 عددی)25cm560,000
5شاخک فلزی تک پانچ (بسته 100 عددی)30cm560,000
6شاخک سه شاخ (بسته 100 عددی)10cm670,000
7شاخک سه شاخ (بسته 100 عددی)15cm670,000
8شاخک سه شاخ (بسته 100 عددی)20cm670,000
9شاخک سه شاخ (بسته 100 عددی)25cm718,000
10شاخک سه شاخ (بسته 100 عددی)30cm718,000

برچسب ها:

جنرال قفسه
آیا سوالی در مورد خرید قفسه دارید؟

مشتری گرامی اگر سوالی در ذهن دارید و یا برای قفسه بندی فروشگاه ، قفسه بندی هایپرمارکتی و یا قفسه بندی انبار خود نیازمند اطلاعات دقیق  فنی  و یا حتی لیست قیمت هستید تیم کارشناسان فروش شرکت قفسه بندی جنرال قفسه در هفت روز هفته و حتی در ایام تعطیل پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند .مشاوره رایگان ما را جهت خرید هرگونه قفسه فلزی و یا تجهیزات فروشگاهی از دست ندهید . کیفیت برتر و قیمت های عالی انواع قفسه هایپرمارکتی و قفسه انباری را فقط از جنرال قفسه بخواهید.

021-66902684