فروش قفسه هایپرمارکتی | قفسه بندی هایپرمارکتی | جنرال قفسه | لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی


به علت نوسانات قیمتی، جهت استعلام موجودی و قیمت با دفتر فروش ما تماس بگیرید.

شماره های تماس:

021-66902684

0912-8898468
  

ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 چرخ خرید تره بار با کیسه برزنتی فلزی 488,000
2 چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی 60 لیتری 1,363,000
3 چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی 80 لیتری 1,698,000
4 چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی 120 لیتری 1,907,000
5 چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتری 90 لیتری 2,922,000
6 چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتری قرمز 763,000
7 چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتری سبز 763,000
8 چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتری طوسی 763,000
9 چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتری مشکی 763,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی) آبی 358,000
2 پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی) قرمز 358,000
3 پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 60 عددی ) آبی 658,000
4 پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 60 عددی ) قرمز 658,000
5 پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 72 عددی ) آبی 1,365,000
6 پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 72 عددی ) قرمز 1,365,000
7 پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 54 عددی ) آبی 1,350,000
8 پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 54 عددی ) قرمز 1,350,000
9 پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 2,190,000
10 پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 2,190,000
11 پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 30 عددی ) آبی 2,205,000
12 پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 30 عددی ) قرمز 2,205,000
13 پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 72 عددی ) آبی 745,000
14 پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 72 عددی ) قرمز 745,000
15 پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 870,000
16 پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 870,000
17 پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 1,515,000
18 پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 1,515,000
19 پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 1,345,000
20 پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 1,345,000
21 پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 2,050,000
22 پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 2,050,000
23 پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 2,360,000
24 پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 2,360,000
25 پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 48 عددی ) آبی 2,665,000
26 پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 48 عددی ) قرمز 2,665,000
27 پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 30 عددی ) آبی 2,390,000
28 پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 30 عددی ) قرمز 2,390,000
29 پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی) آبی 694,000
30 پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی) قرمز 694,000
31 پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی) آبی 1,388,000
32 پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی) قرمز 1,388,000
33 پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی) آبی 1,790,000
34 پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی) قرمز 1,790,000
35 پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی) آبی 1,930,000
36 پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی) قرمز 1,930,000
37 پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی) آبی 2,950,000
38 پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی) قرمز 2,950,000
39 پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی) آبی 740,000
40 پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی) قرمز 740,000
41 پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی) آبی 1,550,000
42 پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی) قرمز 1,550,000
43 پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی) آبی 1,730,000
44 پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی) قرمز 1,730,000
45 پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 24 عددی) آبی 2,197,000
46 پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 24 عددی) قرمز 2,160,000
47 پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی) آبی 4,090,000
48 پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی) قرمز 4,090,000
49 پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی) مشکی 4,090,000
50 پالت پلاستیکی 150*240*210 میلیمتری (بسته 56 عددی)   1,360,000
51 پالت پلاستیکی 180*300*250 میلیمتری (بسته 48 عددی)   1,730,000
52 پالت پلاستیکی 180*350*280 میلیمتری (بسته 54 عددی)   2,170,000
53 پالت پلاستیکی15*100*120 میلیمتری (بسته 5 عددی )   4,870,000
54 پالت پلاستیکی 15*80*100 سانتیمتر (بسته 5 عددی )   4,063,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 نردبان 6 پله دو تیکه مفصلی 1/5 متری دوتیکه 1,930,000
2 نردبان 8 پله دو تیکه مفصلی 2/5 متری دوتیکه 2,245,000
3 نردبان 10 پله دو تیکه مفصلی 3 متری دوتیکه 2,650,000
4 نردبان 12 پله دو تیکه مفصلی 3/50متری دوتیکه 3,025,000
5 نردبان 14 پله دو تیکه مفصلی 4 متری دوتیکه 3,206,000
6 نردبان 16 پله دو تیکه مفصلی 4/50 متری دوتیکه 3,940,000
7 نردبان 18 پله دو تیکه مفصلی 5/20 متری دوتیکه 4,440,000
8 نردبان 20 پله دو تیکه مفصلی 6 متری دوتیکه 5,030,000
9 نردبان 12پله 4 تیکه مفصلی 4 متری چهار تیکه 3,885,000
10 نردبان 16پله 4 تیکه مفصلی 5 متری چهار تیکه 4,660,000
11 نردبان 20 پله 4 تیکه مفصلی 6 متری چهار تیکه 5,460,000
12 نردبان 24 پله 4 تیکه مفصلی 7/20 متری چهار تیکه 6,430,000
13 نردبان 28 پله 4 تیکه مفصلی 8 متری چهار تیکه 7,120,000
14 نردبان 32 پله 4 تیکه مفصلی 9/6 متری چهار تیکه 8,120,000
15 نردبان 6 متری 3 تیکه پله مربع پرشین سه تیکه 4,975,000
16 نردبان 7.5 متری 3 تیکه پله مربع پرشین سه تیکه 6,067,000
17 نردبان 9 متری 3 تیکه پله مربع پرشین سه تیکه 7,170,000
18 نردبان 3 متری دو تیکه پله مربع پرشین دوتیکه 2,388,000
19 نردبان 4 متری دو تیکه پله مربع پرشین دوتیکه 3,080,000
20 نردبان 5 متری دو تیکه پله مربع پرشین دوتیکه 4,083,000
21 نردبان 6 متری دو تیکه پله مربع پرشین دوتیکه 4,975,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 نردبان مدرن 4 پله چهارپله 1,050,000
2 نردبان مدرن 6 پله شش پله 1,500,000
3 نردبان مدرن 8 پله هشت پله 1,920,000
4 نردبان مدرن 10 پله ده پله 2,365,000
5 نردبان مدرن 12 پله دوازده پله 2,800,000
6 نردبان مدرن 14 پله چهارده پله 3,250,000
7 نردبان 3 پله آلومینیومی کاسپین سه پله 1,785,000
8 نردبان 4 پله آلومینیومی کاسپین چهارپله 2,350,000
9 نردبان 5 پله آلومینیومی کاسپین پنج پله 2,800,000
10 نردبان 6 پله آلومینیومی کاسپین شش پله 3,230,000
11 نردبان 7 پله آلومینیومی کاسپین هفت پله 3,615,000
12 نردبان 6 پله ایران پایه شش پله 1,465,000
13 نردبان 5 پله ایران پایه پنج پله 1,220,000
14 نردبان 4 پله ایران پایه چهارپله 980,000
15 نردبان 3 پله ایران پایه سه پله 730,000
16 نردبان 2 پله ایران پایه دوپله 488,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 سبد خرید پلاستیکی 24*28*44 سانتیمتر آبی 144,000
2 سبد خرید پلاستیکی 24*28*44 سانتیمتر قرمز 144,000
3 سبد خرید فلزی 20*30*40 سانتیمتری آبکاری 126,000
4 سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتری قرمز 152,000
5 سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتری مشکی 152,000
6 سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتری طوسی 152,000
7 سبد خرید فروشگاهی چرخ دار قرمز 676,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی) مشکی 476,000
2 اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی) قرمز 476,000
3 اتیکت قیمت گیره ثابت (بسته 20 تایی) سفید 669,000
4 اتیکت قیمت گیره چرخشی مدل لودری (بسته 20 تایی) سفید 802,000
5 اتیکت قیمت گیره چرخشی کریستالی (بسته 20 تایی) بی رنگ 693,000
6 جا اتیکتی پایه دار (بسته 100 تایی) قرمز 395,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 استند چیپس و پفک چرخدار 6 طبقه   6,705,000
2 استند چیپس و پفک زاویه خور 3 طبقه 35*47*175 سانتیمتر 1,218,000
3 استند چیپس و پفک زاویه خور 3 طبقه 35*70*185 سانتیمتر 1,358,000
4 استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه 35*47*175 سانتیمتر 1,312,000
5 استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه 35*70*185 سانتیمتر 1,570,000
6 استند چیپس و پفک زاویه خور 5طبقه 35*47*185 سانتیمتر 1,556,000
7 استند چیپس و پفک زاویه خور 5طبقه 35*70*185 سانتیمتر 1,795,000

برچسب ها:

جنرال قفسه
آیا سوالی در مورد خرید قفسه دارید؟

مشتری گرامی اگر سوالی در ذهن دارید و یا برای قفسه بندی فروشگاه ، قفسه بندی هایپرمارکتی و یا قفسه بندی انبار خود نیازمند اطلاعات دقیق  فنی  و یا حتی لیست قیمت هستید تیم کارشناسان فروش شرکت قفسه بندی جنرال قفسه در هفت روز هفته و حتی در ایام تعطیل پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند .مشاوره رایگان ما را جهت خرید هرگونه قفسه فلزی و یا تجهیزات فروشگاهی از دست ندهید . کیفیت برتر و قیمت های عالی انواع قفسه هایپرمارکتی و قفسه انباری را فقط از جنرال قفسه بخواهید.

021-66902684